TONAL.bg

TONAL / Начало / За нас
A+ R A-

Рекламна агенция ТОНАЛ

Рекламна агенция ТОНАЛ е създадена през 1997 година.

Водени от стремежа да предлагаме все по-нови и уникални продукти на нашите кленти, ние всяка година внедряваме нови машини и технологии. Резултатът е висока производителност, високо качество, надеждност при изпълняване на големи поръчки, кратки срокове за изработка и ниски цени. Само така ние можем да се позиционираме като една съвременна и модерна компания с водеща позиция на рекламния пазар. За нас това е начин да отговорим на Вашите нарастващи нужди от разнообразни и качествени рекламни материали. В нашата прозводствена база към този момент разполагаме с машини на водещи световни производители като Hewlett Packard и ROLAND.

Пазарната ниша, която заемаме, обхваща богата гама от услуги, като основните от тях са:

 

Печат на винил:

 • билбордове
 • мегабордове
 • платнища за камиони
 • светещи и несветещи табели
 • транспаранти, тенти

 

Печат на мрежи:

 • мегабордове
 • строителни обекти

 

Печат на фолиа:

 • превозни средства
 • витрини
 • табели
 • стикери

 

Печат на плат:

 • знамена
 • вътрешен интериор и всякакви други рекламни материали

 

Благодарение на единствената по рода си в Северна България машина с UV мастила за директен печат върху плоски и нестандартни материали ние можем да разнообразим гамата на познатите материали като включим към тях и разнообразието от нестандартни материали за печат:

 

 • плексиглас
 • pvc плоскости
 • ПДЧ, MDF
 • еталбонд
 • стъкло
 • метал
 • дърво
 • керамика
 • окачени тавани
 • мокет

Базирайки се на нашия 11-годишен опит в сферата на рекламата, сме убедени че можем лесно да разберем за какво ни говорите и какво е Вашето желание. А Вие може да се вслушате в нашите съвети и така да намерим най-разумния вариант за Вас и за нашата съвместна дейност.

 

 

ТОНАЛ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-3.001-0918-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Проект BG16RFOP002-3.001-0918 има за цел да насърчи изпълнението на препоръчаните мерки в енергийния одит за повишаване на енергийната ефективност в ТОНАЛ ЕООД. Изпълнението на проекта ще допринесе за разширяване капацитета на предприятието и понижаване на енергийната му интензивност чрез инвестиции в ново и ефективно оборудване.  Намалената енергийна интензивност на ниво фирма ще се отрази върху тази, на ниво национална икономика, като спомогне за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

 

Специфичните цели на проекта са:


- Постигане на по-висока енергийна ефективност, чрез изпълнение на предписаната мярка в доклад от енергийно обследване;

- Намаляване на оперативните разходи за енергия, чрез подмяна на физически и морално остаряло оборудване с ново;

- Разширяване капацитета на микропредприятие, в резултат на въвеждане в експлоатация на Система за печат на текстил;

- Прилагане на нов подход към енергийното управление, чрез придобиване на сертификат за Система за управление съгласно международния стандарт ISO 50001;

 

Реализирането на проектната идея ще доведе до повишаване конкурентоспособността на ТОНАЛ ЕООД, чрез подобряване на енергийната ефективност, екологосъобразност и капацитет..

Проект „Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в Тонал ЕООД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 324 400.00 лв., от които 197 166.00 лв. европейско и  34 794.00 лв. национално съфинансиране.

 

 


 

Като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ „ТОНАЛ“ ЕООД провежда процедура с Публична покана съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. за възлагане на поръчка с предмет:

 

Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за печат на текстил (състояща се от 1 бр. принтер за печат върху текстил и 1 бр. модул за предварителна и последваща обработка на текстил).

 

Документите за кандидатстване по процедуратаможете да намерите ТУК

ТОНАЛ - Карта на Русе

ТОНАЛ - Офис

 

гр. Русе 7012, ул. Николаевска 33, (завод Арда)

 

Моб: 0888 / 20 91 31;

 

Тел: 082 / 82 17 80;

 

e-mail: office@tonal.bg